Retouren

Direct Ondergoed wil dat al haar klanten tevreden zijn over hun aankoop bij DirectOndergoed.nl. U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor onze rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.

Voorwaarden van retourzenden

Terugzenden is bij DirectOndergoed alleen mogelijk wanneer het artikel in:

  1. 1. Onbeschadigde verpakking en staat is.
  2. 2. Niet is gedragen of gewassen is.
  3. 3. Voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking en (info)kaartjes.

  Let op: Het ondergoed mag u bij ontvangst altijd uit de verpakking halen om te passen. Doe dit om hygienische redenen over schoon ondergoed heen.

  Hoe gaat dit in zn werk?

  Wanneer u niet tevreden bent over uw aankoop, kunt u ons dit mailen. Schrijf in de mail de volgende gegevens:

    1. 1. dat u een artikel wilt retourneren
    2. 2. uw ordernummer
    3. 3. de titel van het artikel

  Vervolgens kunt u de artikelen terugzenden naar:

  Directondergoed.nl p/a WSSN
  Schoterhoek 2
  2441 LD Nieuwveen

  De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.